GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ

 

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 1600 do 1730

nr telefonu (42) 650-74-78 wewnętrzny 142

 czynny w godzinach urzędowania kancelarii

 w przypadkach losowych prosimy o kontakt

przy furcie klasztornej