GRUPA MODLITEWNA „PIETA”

Wspólnota modlitewna "Pieta" istnieje przy naszym kościele od lutego 2011 roku.

Jest ona związana Emmą de Guzman.

E.Guzman urodziła się w biednej rodzinie na Filipinach 8-go grudnia 1949 roku. Jest wdową i do 2005 roku posiada troje dzieci,które urodziły się i wychowały na Filipinach.

Mąż jej umarł gdy najstarsze dziecko miało zaledwie 5 lat.

Po jego śmierci Emma wyjechała do Singapuru aby zarobić na życie i utrzymanie dzieci.

W 1986r. Pan umożliwił Emmie wyjazd do Kanady do pracy przy opiece nad dziećmi z zamieszkaniem. Emma rozumie ojczysty język tagalo i angielski.

W 1991r. wraz ze św.pamięci przyjaciółką - Solidad Gaviola, poprzez doświadczenie życiowe i łaskę Bożą Emma doświadcza obecności Ukrzyżowanego Chrystusa i Matki Bożej Bolesnej.

W listopadzie 1991r. w Kingston,Ontario w Kanadzie, przy parafii kościoła rzymsko katolickiego pw."Niepokalanego Poczęcia" z inicjatywy Emmy i Sol powstaje pierwsza

MIĘDZYNARODOWA WSPÓLNOTA MODLITEWNA "LA PIETA"-NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ.

"La Pieta" oznacza wierność i oddanie do najwyższego stopnia,to miłosierna miłość,której życie ani śmierć nie może zniszczyć.

Misją "Piety" jest przyniesienie orędzia pokoju,miłości i radości do wszystkich naszych sióstr i braci, w szczególny sposób tym,którzy są cierpiący, chorzy, osamotnieni i pozostawieni na pastwę losu.

Przy wsparciu ontaryjskiego biskupa i parafialnych księży wspólnota "La Pieta" rozrosła się na obszar Kanady i Ameryki.

Generalny zarząd międzynarodowej wspólnoty modlitewnej "La Pieta" znajduje się w "Mariam Manor",w Bloomsbury,New Jersey,gdzie Emmę odwiedza wielu księży,siostry zakonne,członkowie wspólnoty "La Pieta" oraz osoby świeckie.

Dziś wspólnot "La Pieta" jest bardzo dużo na całym świecie. W Polsce od 2005 roku istnieje pięć wspólnot modlitewnych; trzy w Łodzi, jedna w Konstantynowie Łódzkim i jedna w Nowej Rudzie przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

Emma de Guzman, posłuszna nauce i autorytetowi Kościoła katolickiego podróżuje i odwiedza istniejące i nowo powstające wspólnoty,na zaproszenie księży lub koordynatorów tych wspólnot.Uczestniczy ona również w modlitwach wstawienniczych podczas Mszy Świętych o uzdrowienie.

Emma prowadzi modlitwę o uzdrowienie modląc się nad każdą osobę indywidualnie. Emma de Guzman jako apostołka świecka głosi Ewangelię-składajac z mocą Ducha Św. świadectwo swojej wiary w Chrystusa.

Jako opiekun wspólnot PIETA w naszym rejonie serdecznie zapraszam na dni skupienia

w każda pierwszą niedzielę miesiąca na godzinę 1500

Msza Św.razem z blokiem modlitewnym trwa ok.2 godzin.

Na nasze spotkania zapraszam serdecznie nie tylko członków wspólnot modlitewnych umiejscowionych przy szpitalach,domach pomocy i w parafiach

ale wszystkich-szczególnie chorych,cierpiących i osamotnionych.

Modlitwa do Jezusa Ukrzyzowanego i Zmartwychwstałego i do Jego Najczulszej Matki Będzie dla Was wielkim oparciem,pociecha i światłem.

Pan Jezus woła do nas ; PRZYJDZCIE DO MNIE WSZYSCY ZMĘCZENI I UTRUDZENI A JA WAS POKRZEPIĘ !

o.Robert Rutkowski OCD