WSPÓLNOTA MODLITEWNA „NIEBO JEST TU”

 Grupa modlitewna „NIEBO JEST TU” zaprasza w swoje szeregi wszystkich pragnących uczyć się modlitwy Pismem Świętym. Naszym celem jest dzielenie się Słowem Bożym w duchu modlitwy i spontanicznego świadectwa. Ten rodzaj spotkania nie jest dla nas formą dyskusji na tematy wiary, ale szczerym i żywym modlitewnym dialogiem z Bogiem i siostrami i braćmi. Chcemy umacniać naszą wiarę wsłuchując się wspólnie w głos Boga. Spotkania odbywają się w każdy piątek po Mszy św. o godz. 1800 (w pewnych okresach również po nabożeństwie).

Opiekunem Grupy jest o. Robert Rutkowski OCD